Parçabaşı Ödeme Üretim Yerlerinin Kontrolü

Kesimler ve Demet Etiketleri

ERP softwear, piecework payroll, time clocks,
            time and attendance, Time and Attendance PDF
Bizim Gerçek Zamanlı Üretim Yerlerinin denetimi için kontrol başına bir " "Demet Etiketi" veya, Batch sistemimiz için operasyon başına bir Kupon. Karıştır ve eşleştir, hepsi birbiriyle entegredir. Byte'ın Üretim Yerleri Kontrol modülü giyim sanayiinde parça başı ve teşvikli ödemeler yapabilmek için ilk gereken modüldür. Bu modül hem Gerçek Zamanlı hem de Toplu İşlem (batch) sistemi olarak çalışabilir ve model ve kesim bilgilerinin yer aldığı demet etiketlerinin basılması ve parçaların tanımlanması için operasyonları yönetir. Üretim Yerlerinin Kontrolü tek bir üretim yeri konfigürasyonlarından merkezi kesim / uzaktan kontrol edilen dikim atelyeleri konfigürasyonlarına kadar barkodlu demet etiketleri ya da QR Demet Etiketleri basılmasını sağlayarak şirketinizin üretimdeki günlük iş akışını (WIP) hızlandırır. (PAC), (GIS) Grup Teşvikli Ödeme ve İstatistiksel Kalite Kontrol modüllerinin de kullanılabilmesine olanak sağlar. Bu programlar Byte'ın Giyim Sanayii Yazılım suitinin çekirdeğini oluşturur. Bir Giyim Sanayi Dergisi Byte'ın parçabaşı yazılımını Giyim Sanayi Üreticileri için bir numaralı çözüm olarak bildirmiştir.
Ücret Maliyetleri ve Modeller kendi içersindeki yerleşik işlemleriyle yönetilebilir ve asgari ücretler, izin verilen standard dakikalar model ve kesim bazında güncellenebilir. Üretim rotaları model bazında ayrı ayrı işçilik maliyetleri için oluşturulabilir böylece, eğer üretim yeri ya da kontrat bazında ekipman, asgari ücretler veya metodlar değişirse, model her özel durum için yeniden kurulabilir. Demet Etiket Formları her ihtiyaca uygundur, hem beş standart formatı kullanabilir hem de kullanıcının kendi istediği format oluşturulabilir. Demet kontrol listesi fonksiyonu kullanılarak serim masalarından gelen bir kesim içersindeki demetler eşleştirilebilinir.
YARARLARI Konfeksiyon yazılımı, parçabaşı ödeme, demet etiketlerinin basılması, demet etiketleri, üretim yeri kontrolü, Parçabaşı Ödeme Giyim Yazılımı. Bütün bunlar Giyim sanayiinde ERP Yönetimi ve Global Kaynak Kullanımı açısından son derece gerekli ve önemlidir.