Piecework Payroll

İNSAN KAYNAKLARI

ERP softwear, piecework payroll, time clocks,
                    time and attendance, Time and Attendance PDF
BYTE'nin İnsan Kaynakları Yazılımı (EMS), Konfeksiyon Üretim Endüstrisinde yöneticilerin Teşvikli Ödemeler Yazılımı (PAY) ve Zaman Kontrol ve Devamlılık Yazılımı(TAS) uygulamalarını çalışan kayıtlarıyla birlikte birbirine bağlar. Bu, bir Kağıtsız Ödemeler ve Bordro sisteminin tüm avantajlarını beraberinde getirir.

Müşterilerimizle yakın işbirliği yaparken gördük ki sistemimizde olağanüstü bir bilgi depolanması var. Müşterilerimiz artık acil durum iletişim bilgilerini depolayabilir, çalışanlara bağımlı olanların bilgilerini, iş unvanlarını, çalışanların arşiv verilerini, sözlü ve yazılı uyarıları ve iş kazalarını anında görüntüleyebilirler. Biyometrik saatler ile bağlantılı olarak, çalışanların giriş ve çıkış saatleri otomatik olarak saklanır, çalışanların tanımlanması derhal yapılır, güvenlik güçlendirilir ve çalışanların devamlılığı ve üretkenliği gerçek zamanlı olarak izlenir. Bunları sistemlerine entegre eden müşterilerimiz verimliliklerinin anında yükseldiğini ve işçi maliyetlerinin azaldığını farketmişlerdir. Özel Puanlama Sistemini kullanan İnsan Kaynakları Yöneticileri devamlılık durumunu daha iyi yönetebilir ve analiz edebilirler. Çalışan teşvikleri önemlidir ve proaktif çabalar gösterenleri ödüllendirmek daha mutlu ve daha etkili bir işgücü oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca yazılı ve sözlü uyarıları kayıt altına almak, dokümanların efektif bir şekilde izlenebilir olması güvenirliliği ve beklentileri arttır. Bu çözüm, kablosuz el cihazlarına entegre edilmiştir. Üretim Yeri Kontrol Denetcileri ve Yöneticileri gerçek zamanlı üretim verilerini kullanarak kesin ve acil planlamalar yapabilir ve kararlar alabilirler.
ÇALIŞMA ARŞİV BİLGİLERİ