apparel software, Make To OrderDevlet Sözleşmesi Üretiminin DNA'sı

benzersizdir ve son derece rekabetçi ve dalgalı bir iş modelidir. Tekliflere anında cevap verebilmek, ihalelere katılabilmek ve maliyet bilgilerini alabilmek tamamiyle zamana bağımlıdır. Sözleşme Maliyeti sıkıcı olabilir Üretim süreci boyunca çok detaylı maliyet raporlarına ihtiyaç duyulur. Sözleşme sayılarına veya sipariş sözleşmelerine dayanarak, sözleşmedeki farklı seçeneklere göre sipariş değerlendirilir. . Bu seçenekler hangi modellerin sipariş edildiği ve hangi ürünlerin üretilmesi ve teslim edilmesi gerektiği konusunda detaylar içerir.

Birçok Devlet Sözleşmesi ile üretim yapan firma varolan birkaç sözleşmeye göre mal üretirken aynı zamanda bir sözleşme içersinde var olan pek çok farklı seçeneğe göre de üretim yapabilir. Birden fazla sözleşmeyi yönetmek, yanlış ürünleri bir sipariş içersine koymamak ve ürünü zamanında teslim etmek kritik faktörlerdir. Bunun nedeni, Devlet Sözleşmesi ile üretim yapmada birçok gereklilik ve standart ölçü olarak alınır.

    BYTE'ın Devlet Sözleşmesi Üretim Çözümünün müşterilerimize sağladığı faydalar:
  • Stokları faturalandırma ve tutma becerileri.
  • Stok çıkışlarını envanterde tutması.
  • Sözleşme numarasını koordine etmek için üretim sayısının seçenek sayısına göre gözden geçirilebilmesi.
  • Sözleşmeye göre İstatistiksel Kalite Kontrolü.
  • Birden çok sözleşmeyi yönetebilme.
  • Sözleşme Maliyeti Muhasebesi.
  • Benzer ürünlerin birden fazla sözleşme altında doğru bir şekilde dağıtılabilmesi.