Payroll

ÜRETİM ETİKETLERİ BASMA

İşlemlerinizi Üretim Yerleri Sistemi ne bağlanarak Veritabanınız ve yazıcılarınız aracılığı ile doğru etiketle, doğru zamanda ve doğru stokda TAM OTOMATİK OLARAK basamadğınız sürece Özel Etiketlerin yanı sıra Endüstri Standartları da, kafa karıştırıcı olabilir.
    FAYDALARI Etkin bir Üretim Yeri Kontrolü için gereklidir.
  • Demet Etiketleri Otomatik olarak ya da manuel bir start ile basılmak üzere Kesim bilgisyle yazıcı sırasına yüklenir
  • Bakım Talimat Etiketleri , Sipariş, Model veya Kesim olarak tanımlanır ve yukarıdaki gibi Kesim olarak yüklenir.
  • SKU veya UPC Etiketleri yukarıdaki gibi Kesim ile basılabilir ve demetle birlikte paketlenerek işlem akışı için belirtilen noktalara gönderilir.
  • Koli Etiketleri kesim bazında, ya da daha önceden belirtilmiş bir ağırlık ve/veya her koli için taratılmış SKU adetinde basılmış olabilir. Bu koliler depolama ya da yüklemeye ayrılmak üzere önceden tespit edilmiş yerlere gönderilebilir.
  • Yükleme Etiketleri , müşteri yapılarına göre çeşitlilik gösterir, ancak çoğunun bir çeşit barkod ve resim içermesi gerekir. Bunlar, koli etiketinin veya yükleme bazında karton veya paletlerin bir parçası olabilir.
Bu özelliklerin temeli, Standart etiket stokları ve farklı yazıcılar kullanarak verimliliği maksimuma çıkartmak, süreci hızlandırmak ve ERP'nin veya Üretim Yeri Sisteminin çeşitli bölümlerini birbirine bağlamaktır.

Byte, hem standart hem de özel demet etiketleri ve diğer çeşitli etiketler için R T Barbee ile 30 yılı aşkın bir süredir ortak olarak çalışmaktadır.