Stok için Üretim Yapmanın DNA'sı

sermayeye duyarlı bir iş modeli olmasıdır. Hammadde ve mamullerin vaktinden önce alınması ve mamullerin öngörülen siparişler için belli bir stok seviyesinde tutulması gerektiğinden yüksek sermaye maliyeti potansiyeli artar. Stok seviyeleri çok yüksek kalırsa, malların rafda bozulma maliyet riski de çoğalır.

Başarılı ve rekabetçi Stok için Üretim (Make-to-Stock )iş modelinde çalışanlar Tam Zamanında Üretim gerçekleştirerek ne kadar hızlı stok dönüşleri gerçekleştirdiklerini fark etmişlerdir. Bu şirketler ihtiyaç duyulan hammaddeleri alabiliyor, arzulanan stoğu üretebiliyor ve tamamlanmış olan satınalma siparişini verimli bir zaman diliminde sevk edebiliyor, stokları sadece üretim süreci gerektiğinde elde tutuyorlar. Bu gibi yüksek verimlilik seviyelerine girebilmek ve düşük kapital riskini sağlamak stokla ilgili geri dönüş maliyetlerini de azaltır.

BYTE'ın Stok Stok için Üretim Çözümü, müşterilerimize şunları sağlar:

  • Açık veya kolili mamulleri takip edebilme (seç ve paketle).
  • Ürün maliyet raporlarını alma.
  • Yaşlı stokları analiz edebilme.
  • Üretim sürecini izleyerek stok dönüşlerinde verimliliği artırma.
  • Koliler için özel bar kodlar oluştrma.
  • Üretim sürecinde barkodlardan yararlanma ve üretim ve iş gücü verimliliklerini kablosuz olarak alabilme.

  • Stok durumu uyarıları ile hammaddelerin satın alma seviyelerini yönetebilme.
  • Birden fazla satınalma siparişinde birleşik faturalandırma yapabilme.
  • Durum ve analitik çalışmaların devam etmesi için üretimin tamamı boyunca alınmış bir satınalma siparişini takip edebilme.