ERP
 • Esnek Malzeme Listesi: Byte'nin Esnek Malzeme Listesi, beden, müşteri ve üretim yerine bağlı olarak değişkenlik gösteren malzemeler için otomatik ikame özelliği!
 • Satın alma ve üretim planlamasının işlerini birleştime Hammadde Stok Kontrolü (RIC) ve Hammaddeleri Satın Alma (PRM) ,stok durumunun aylara değil haftalara göre yönetmek için entegre çalışır.
 • Üretim akışını pürüzsüzleştirme: Planlı üretim için stokta bulunma durumunu garanti eder. Mevcut üretim çizelgesine dayanarak zamanlı olarak stok pozisyonu oluşturur.
 • Kumaş / malzeme kullanımını izleme: Bir kesimin maliyetinin tahminiyle gerçekte tam olarak kaça mal olduğunu karşılaştırır ne kadar hammadde tüketildiğini gösterir. .
 • Maliyetlendirme ve maliyet muhasebesinde hassas düzenlemeler: Kumaş, model ve kesimlere göre standart ve gerçek arşiv bilgileri, kesin ve doğru maliyet hesaplarına olanak tanır.

Hammadde Stok Kontrolü (RIC) ERP'nin merkezidir

apparel softwear, apparel contracting, apparel sourcing, raw material inventory control, Purchasing Raw Materials, Raw Material Inventory Control PDF
apparel softwear, apparel contracting, apparel sourcing, raw material inventory control, Purchasing Raw Materials, Raw Material Inventory Control Hammadde Stok Kontrolü (RIC), Byte'nin kumaş, sarf malzemeleri ve destek malzemeleri için hammadde stok kontrol yazılımı modülüdür. Bu modül Malzemeler listesi, kesim iş emri planlaması, kesim bazında hammadde tüketimi, stok düzenlemeleri, harici transferler ve stok sayımları yapılabilmesine olanak verir. Hammadde Stok Kontrolü (RIC) ayrıca Byte'nin Hammadde Satın Alma (PRM) , ve Üretim Sipariş Takibi (POT) ve Müşteri Sipariş Takibi (COP) ERP modülleri ile entegre çalışır. Şirketiniz için esnek, özelliklerle dolu bir stok kontrol sistemi gerekiyorsa, Hammadde Stok Kontrolü (RIC) tam size göre.
 • Kısa vadeli ve aylık parasal ve adet bazında stok değerlendirmesi: Stok Değerleme Raporunu çalıştırarak ay sonu stoklarını kapatın.
 • Dönem sonu sürprizlerinden kurtulun: Stok yaşlanmalarını, ve eksik stokları dönem dönem kontrol edin.
 • Stok değerlendirmeleri için birden çok seçenek arasından seçim yapın.
 • İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) veya Son Giren İlk Çıkar (LIFO), standart maliyet, ağırlıklı maliyet.
 • Yönetim masrafları azalır: Satın alma ve satın alma emri yönetimini otomatikleştirmek, Hammadde Stok Kontrolü (RIC) ve Hammadde Satın Alma (PRM) kullanmak yönetim zamanını, hataları ve karışıklığı azaltır.
 • Kesimlerle doğru kumaş rulo eşleştirme: RIC, kesimlerdeki gölge varyasyonlarını ortadan kaldırır - RIC, boya partilerini bir arada tutmak için ruloları L-A-B değerleri ile kataloğa alma kabiliyetine sahiptir.
 • Yerleştirme: Tarayıcıda sorgulayarak herhangi bir rulo veya malzemeyi bulur.
 • Toplama: Bir siparişin malzeme gereksinimlerini görüntülemek ve stok çıkışları yapmak için Çekim Sayfalarını taratır.
 • Fiziksel ve Dönemsel Sayım: Mevcut stokları çok hızlı bir şekilde tarayarak hızlı ve doğru fiziksel stok sayımı yapar.
 • Müşteri Sipariş Entegrasyonu: Byte'ın Eğer Müşteri Sipariş Takibi (COP) modülü kullanılıyorsa, Müşteri Siparişleri otomatik olarak Üretim Siparişlerine dönüştürülebilir.